Општа графичка дејност

Во рамките на општата графичка дејност, Печатницата ги нуди следните графички производи:

  • Амбалажа за прехрамбени производи
  • Амбалажа  за фармација
  • Етикети и амбалажа за пијалоци
  • Книги, тетратки,индекси, списанија, брошури,
  • Рекламен материјал (постери, плакати, флаери, покани, визит-картички, поштенски картички, известувања...)
  • Корпоративни материјали (календари, каталози)
  • Книжни признанија и награди (дипломи, пофалници, благодарници...)