Контактирајте не

ЗД Печатница “11 Октомври” АД
ул.”Ладо Лапецот” бр. 100
7500 Прилеп, Македонија

Телефон
+389 48 511 136
E-mail Комерцијален сектор:
info@pec11okt.com.mk
p.milevska@pec11okt.com.mk
Техничка подготовка:
j.janakieski@pec11okt.com.mk
Сектор за финансии:
finance@pec11okt.com.mk

Пон - Пет 8.00 - 16.00