Формирана уште во 1948 год, од скромен зачеток со десетина вработени, со скромни просторни, кадровски и материјални ресурси, низ сите овие години постепено се разви во организација способна да ги задволи високите критериуми кои ги наметнува современиот стил на работење.

Печатницата е оспособена за извршување на сите видови графички услуги, за секаков вид графичко обликување и дизајнирање, почнувајќи од стандардни до најсуптлни и најпрефинети дизајни. Со гордост констатираме дека Печатницата е оспособена за комплетно реализирање на еден производ од од идеја до финална изработка.

Ќе ни претставува вистинско задоволство Вашите идеи да ги преточиме во реалност.