Двослоен брановиден картон

Во 2010 година Печатница  „11Октомври“ инвестираше во набавка на машина за изработка на двослоен брановиден картон, како и машина за каширање. Како резултат на оваа инвестиција Печатницата го прошири својот спектар на производи со:

  • Производство на двослоен брановиден картон во бараните димензии, како и со
  • Производство на каширани кутии (картон и двослоен микровал).